Lm Dũng Lạc Trần Cao Tường

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng sinh trưởng tại Cù Lao Giêng, tỉnh An giang. Ngài là gương mẫu sống đời gia trưởng trong ơn gọi dưỡng dục 9 người con nên người, và nhất là dạy dỗ lòng đạo cho con cái. Ngài không được học cao, nhưng rất thông minh. Tướng mạo khẻo mạnh và quả quyết.

Thánh Emmanuel Phụng có lòng nhiệt thành đặc biệt đối với Giáo Hội trong tinh thần hoạt động tông đồ cụ thể trong xứ đạo mình.

Ngài làm trùm trưởng trong Họ Đạo. Trong thời vua Tự Đức đang bắt đạo dữ dội nhất mà Ngài vẫn bạo dạn ngấm ngầm xây nhà thờ, nhà xứ, nhà dòng Con Cái Đức Mẹ. Nhờ Họ Đạo nằm trong một cù lao ngăn cách bởi sông lớn nên Ngài dễ tổ chức canh phòng và báo động khi có quân triều đột nhập. Hơn nữa Ngài đi chân trong với quan huyện nên mọi sự được làm ngơ.

Ngài thường đi tìm linh mục về lo thánh lễ và bí tích cho giáo dân, xức dầu cho các bệnh nhân. Có lần Ngài đã chứa tới 5 thừa sai và linh mục Việt trong nhà. Quả là Ngài không biết sợ.

Vì lòng nhiệt thành và kiến thức giáo lý chắc, Ngài đã được chọn làm giảng viên giáo lý của Họ Đạo và trong cả tỉnh Châu Đốc, cho trẻ em cũng như cho tân tòng. Ngài cũng có lòng thương người nghèo khó cách đặc biệt. Và có lương tâm ngay thẳng trong vấn đề công bằng xã hội. Có lần Ngài khuyên người cho vay nặng lãi không được làm như vậy.

Cũng chính vì những hoạt động của Ngài kéo dài mà một ngày kia Ngài đã bị 2 người phản, báo lên tỉnh nên quan quân đã bao vây bất ngờ và bắt Ngài cùng với thánh Quí đang trốn trong nhà Ngài, và 32 người trong Họ Đạo. Lúc đó Ngài đã 62 tuổi.

Ngài bị tra tấn vì tội chứa chấp các linh mục để tìm bắt các linh mục khác. Rồi lại bị dụ dỗ:

- "Ông thuộc gia đình quyền quí, có khả năng làm lớn, nếu chịu đạp ảnh thánh giá thì sẽ được phong tước."

Nhưng Ngài đã cương quyết trung thành.

Cử chỉ thật cảm động là lúc sắp sửa bị xử tử, Ngài đã tháo thánh giá đang đeo mà trao cho người cháu gái tên Anna Nhiệm và nói:

- "Ông không thể cho cháu vàng bạc của cải gì quí hơn ảnh Chúa Giêsu. Cháu hãy đeo trên cổ và giữ luôn."

Quả là một gia tài đúng nghĩa nhất mà ông bà cha mẹ có thể để lại cho con cháu. Cũng như Cha Thánh Minh trước khi chịu chết vì đạo đã để lại cho giáo dân qua ông trùm Phương một cỗ tràng hạt và lời cầu nguyện với Đức Mẹ.

Ngài bị xử tử thắt cổ ngày 30.7.1859 thời vua Tự Đức. Xác Ngài được an táng tại nền nhà thờ Đầu Nước, An Giang.

Học Hỏi Và Thực Hành

1. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng đã làm chứng gì cho Tin Mừng ?

"Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không gậm nát. Vì kho tàntg các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. (Lc 12: 33 - 34)

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng đã không lo thu góp tiền bạc trần gian mà lo mua lấy kho tàng trên trời, bằng việc hăng hái xây dựng nước Chúa ngay trong Giáo xứ mình ở, và đã trao lại cho con cháu kho tàng đích thật là chính Chúa: "Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người còn các sự khác Người sẽ ban thêm cho các con." (Mät 6: 33)

2. Tôi muốn xây dựng Nước Chúa bằng việc gì ngày tuần này trong cộng đoàn tôi ?

3. Tôi quyết định nêu một gương sống nào để chỉ cho người khác nhận biết giá trị đích thật của đời sống ? (Thí dụ: cho tiền người nghèo, giúp đỡ người bệnh, mua đồ đạo và sách đạo cho con cái, giúp con cái học giáolý, v.v...)

4. Xin Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng cầu cho chúng con, nhất là bậc cha mẹ biết dành ưu tiên thời giờ và tiền bạc cho việc giáo dục và giáo lý cho con cái; và cho mỗi người chúng con được lòng nhiệt thành xây dựng Nước Chúa qua hoạt động tích cực và cụ thể trong cộng đoàn.

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên