Ca Đoàn sẽ serve tiệc đám cưới lúc 6:00. (Mọi người nhớ đi sớm trước 2 tiếng để chuẩn bị và sắp xếp và nhớ mặc áo trắng).

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên