Ca Đoàn sẽ hát lễ cưới thứ bảy ngày 9 tháng 7 lúc 3:00pm tại thánh đường GXNVTDVN.

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên