Ca Đoàn serve đám cưới vào lúc 6:00pm. (Mọi người nhớ đi sớm trước 2 tiếng để chuẩn bị và sắp xếp, nhớ mặc áo trắng, quần đen và đi giầy).

 

 

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên