Trần Tế Xương
Cái Học Nhà Nho


Cái học nhà nho đã hỏng rồi,
Mười người đi học, chín người thôị
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khóa tư lương nhấp nhỏm ngồị
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo,
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôị
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ ?
Trình có quan tiên thứ chỉ tôi [1].--------------------------------------------------------------------------------

[1] tiên thứ chỉ: tức tiên chỉ và thứ chỉ -- người có địa vị một, hai trong làng.Cái Chữ Nho


Nào có ra gì cái chữ Nho,
Ông nghè, ông cống cũng nằm co
Sao bằng đi học làm thầy Phán ?
Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò.
Khen Vợ | Mất Ô

 


Ý Kiến Bạn Ðọc
 
Tên